Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho hạt điều Bình Phước

Bình Phước nổi tiếng trên cả nước đối với sản phẩm đặc sản là hạt điều. Việc xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với hạt điều Bình Phước sẽ góp phần hoàn thiện khung thể chế, pháp lý, tạo nền tảng vững chắc cho hạt điều của vùng đất đỏ Bình Phước vươn ra thị trường quốc tế, đồng thời giúp nâng cao giá trị hạt điều, phát triển ngành điều trong nước bền vững.

Theo hiệp hội điều Việt Nam, ở giai đoạn đầu sẽ thực hiện nghiên cứu các giá trị lợi điểm của hạt điều, giới thiệu giá trị dinh dưỡng của hạt điều đến người tiêu dùng. Giai đoạn sẽ tiến hành xây dựng chỉ dẫn địa lý hạt điều Việt Nam. Cụ thể sẽ chọn hạt điều ở tỉnh Bình Phước tổ chức thí điểm. Tiếp đó sẽ tiến hành đăng ký bảo hộ thương hiệu hạt điều Việt Nam tại các thị trường chính như Mỹ, Trung Quốc, EU. Đến giai đoạn thứ ba sẽ xây dựng thương hiệu hạt điều quốc gia.

Dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hạt điều Bình Phước nằm trong khuôn khổ dự án “hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” sử dụng vốn ODA do Chính phủ Pháp tài trợ.

Chỉ dẫn địa lý sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống, cắt giảm các chi phí sản xuất trung hạn và cơ hội tăng thu nhập qua tiếp cận một thị trường phân khúc hóa. Chỉ dẫn địa lý cũng giúp người tiêu dùng kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, tăng cường hoạt động truyền thông thương mại.

Hạt điều Bình Phước

Hiện này diện tích trồng điều ở tỉnh Bình Phước khoảng 134.170 héc ta, trong đó diện tích cho thu hoạch 132.133 héc ta mang về sản lượng khoảng 130 ngàn tấn/năm. Dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” bắt đầu thực hiện ở Bình Phước từ năm 2016, dự án được sử dụng nguồn vốn ODA thông qua Cơ quan phát triển Pháp và Cơ quan kinh tế  – Đại sứ quán Pháp tài trợ. Trong đó có nội dung hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hạt điều Bình Phước.

trái điều bình phước

Hạt điều của Bình Phước có đặc trưng như hình dạng, tính chất vật lý, dinh dưỡng… Hiện phạm vi khu vực chỉ dẫn địa lý là 88/111 xã phường của 11 huyện, thị xã với 3 sản phẩm bảo hộ: Hạt điều thô thành phẩm, hạt điều nhân trắng và hạt điều rang muối.

Bài viết: Việt Nam gia công hạt điều hàng đầu thế giới

Tại hội thảo, đại diện của Hội Nông dân tỉnh Bình Phước đã mô tả cụ thể nội dung chính các tiêu chí của các sản phẩm hạt điều để đăng ký chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước.

Trong đó, nhấn mạnh đến mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm hạt điều Bình Phước; có chỉ dẫn cụ thể về địa điểm tương ứng trồng và sản xuất ra sản phẩm hạt điều; các chỉ tiêu cụ thể phản ánh tính chất đặc thù làm cơ sở công bố chất lượng và khu vực bảo hộ sản phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *